ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :โครงการติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้นในชุมชน


วันที่ประกาศกิจกรรม : 09/05/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (800)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 2 - 3 พ.ค. 2554 โครงการสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อการควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้นฯ   ได้จัดประชุมคณะทำงานจากทีมส่วนกลาง ทีมจ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด และจ.ขอนแก่นขึ้น  ณ บ้านพักเรือนแพ รีสอร์ต อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โดยเป็นการพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมาและร่วมวางแผนการดำเนินงานในปีที่ 2