ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การสัมมนาทางวิชาการ ?กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน?


วันที่ประกาศกิจกรรม : 27/04/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (167)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม  การสัมมนาทางวิชาการ “กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน” โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย  “กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน”  2. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดสดและผู้ค้ารายย่อย  เพื่อปรับปรุงงานวิจัยที่ทำไปแล้วในปีแรกและปีต่อไป  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  นางสาววรนุช  จันทะบูรณ์  โทร 043-203433 หรือ 090-3188586