ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 08/12/2560 จำนวนครั้งที่อ่าน (248)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง ปลุกพลังสังคมกับการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  โดย นางอรพรรณ  ศรีสุขวัฒนา  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560