ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560


วันที่ประกาศกิจกรรม : 07/12/2560 จำนวนครั้งที่อ่าน (202)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 7 ธันวาคม 2560  กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะหน่วยเลขานุการกิจได้จัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนนามกุล ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ได้มีการพิจารณาเอกสารร่างมติ 3 ประเด็น  ประกอบด้วย  ประเด็นจักยาน  สิ่งแวดล้อม และกลุ่มคนเปราะบาง  ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ  ภาควิชาการ ภาคประชาชน จำนวน 100 คนเข้าร่วม  และในการนี้ นพ.พีระ  อารีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มารับร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปขับเคลื่อนต่อไป