ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เอกสารร่างมติ (ประเด็นสิ่งแวดล้อม)


วันที่ประกาศกิจกรรม : 05/12/2560 จำนวนครั้งที่อ่าน (24)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2560 ประเด็นชุมชนรวมใจ ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560


    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก