ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560


วันที่ประกาศกิจกรรม : 16/11/2560 จำนวนครั้งที่อ่าน (140)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ในฐานะหน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560
ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล ประธาน คจ.สจ.ขอนแก่น ได้กล่าวเปิดและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จากภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วมประกอบด้วยภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม จำนวน 71 เครือข่าย