ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมเชิงปฏิบัติการ เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสุขภาวะสังคม


วันที่ประกาศกิจกรรม : 29/03/2560 จำนวนครั้งที่อ่าน (262)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสุขภาวะสังคม
เวทีระดับเขต เขต 7 ของโครงการฯ
มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม

สามารถรับชมบันทึกวิดีโอการถ่ายทอดสดการสัมมนาได้ตาม link นี้
https://www.facebook.com/friendspakee/videos/312957672453474/?hc_ref=PAGES_TIMELINE