ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ขอเเสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น


วันที่ประกาศกิจกรรม : 13/03/2560 จำนวนครั้งที่อ่าน (271)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ อาคารพจน์ สารสิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น "ระดับดี" ให้ 1.) ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา ซึ่งเป็นนักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ และ 2.) Dr.Thantavnh Manolom ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรัดุษบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ นานาชาติ ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "การวัดการพัฒนาและความอยู่ดีมีสุขใน สสป ลาว "  โดยมี รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก