ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :The 12th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO 2016)


วันที่ประกาศกิจกรรม : 21/11/2559 จำนวนครั้งที่อ่าน (300)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 12th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO 2016) ระหว่าวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี Panel ดังนี้

Panel 1: Rural Transformation and Wellbeing: The Shifting Cultural Values and The Stagnation of Big structure.

Panel 2: Urban Growth: Vulnerability to Climate Change and Global Crisis.