ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2


วันที่ประกาศกิจกรรม : 27/06/2559 จำนวนครั้งที่อ่าน (331)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 และปาฐถาในหัวข้อ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น เป็นการรวมตัวของหลายส่วนที่สนใจประเด็นในปัญหาสาธารณะด้านสุขภาพ ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณโรงเเรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
ในการประชุมสมัชชาครั้งนี้ มีการพัฒนานโยบาย 3 ประเด็น คือ การพัฒนากลไกการติดตามและคุ้มครองชุมชนจากผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเร่ร่อน/ไร้บ้าน การพัฒนาการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างทันท่วงที สำหรับวัตถุประสงค์การจัดเพื่อให้ตัวแทนกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จำนวนประมาณ 300 คน ได้แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและรับรองมติเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมต่อไปในงานมีการจัดเวทีเสวนานโยบายสาธารณะกับการสร้างอนาคตการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นด้วย