ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีสาธารณะ "การเติบโตของเมืองกับปัญหาคนไร้บ้าน"


วันที่ประกาศกิจกรรม : 04/04/2559 จำนวนครั้งที่อ่าน (346)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

คุณสยาม  บัวระภา นักวิจัยประจำกลุ่มวิจัยได้เข้าร่วมประชุมในเวทีสาธารณะ

เรื่อง "การเติบโตของเมืองกับปัญหาคนไร้บ้าน"

ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา (RDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโดย คณะทำงานแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น

โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)