ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การบริการวิชาการ "การศึกษาและถกเเถลงร่างรัฐธรรมนูญ"


วันที่ประกาศกิจกรรม : 08/02/2559 จำนวนครั้งที่อ่าน (636)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขฯ ได้ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์การสาธารณประโยชน์ (CSNM) และสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคม "การศึกษาและถกแถลงร่างรัฐธรรมนูญ" ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น