ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมถอดบทเรียนในการบริหารจัดการที่ดีของ อปท. พื้นที่ภาคอีสาน


วันที่ประกาศกิจกรรม : 02/02/2559 จำนวนครั้งที่อ่าน (315)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น (ศูนย์ สปวท.) ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 8.00 – 16.10 น. ณ ห้องประชุม 1 HS. 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น