ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมวิชาการการควบคุมยาสูบภาคอีสาน ครั้งที่ 1


วันที่ประกาศกิจกรรม : 12/03/2558 จำนวนครั้งที่อ่าน (567)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 10 มีนาคม 2557 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดการประชุมวิชาการการควบคุมยาสูบภาคอีสาน ครั้งที่ 1 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี รศ.ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง ผอ.กลุ่มวิจัยฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ  ในการนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายการควบคุมยาสูบระดับชาติและแนวทางความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่า่งๆ" โดย ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผอ.ศจย. และมีการนำเสนอผลงานการดำดำเนินการควบคุมยาสูบ ของภาคีเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากจังหวัด ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู  ร้อยเอ็ก นครราชสีมา สกลนคร และอุดรธานี ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น