ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557


วันที่ประกาศกิจกรรม : 21/10/2557 จำนวนครั้งที่อ่าน (561)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 17 ตุลาคม 2557 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะหน่วยเลขานุการกิจ โดยความร่วมมือของภาคประชาสังคม ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ.) ขึ้นโดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (สช.) เพื่อเป็นกลไกในการจัดการให้เกิดการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดขอนแก่น ได้จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด  และรับฟังปฐกถาพิเศษ โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ