ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น


วันที่ประกาศกิจกรรม : 25/07/2557 จำนวนครั้งที่อ่าน (464)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะกองเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ได้จัดการประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ก่อนการเข้าสู่เวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี อ.องอาจ วีรภัทรสกุล ประธาน คจ.สจ. และคณะกรรมการ ร่วมพิจารณา ประเด็นการใช้จักรยาน  สุขภาวะคนพิการ และ อาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน