ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2557


วันที่ประกาศกิจกรรม : 30/05/2557 จำนวนครั้งที่อ่าน (620)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 คุณสยาม  บัวระภา นักวิจัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชน บขส. เทศบาลนครขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่ายอื่นๆ มีการณรงค์รอบสถานีขนส่งและการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง