ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การเข้าร่วมประชุมโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 30/05/2557 จำนวนครั้งที่อ่าน (503)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 คุณคณิน  เชื้อดวงผุย ผู้จัดการกลุ่มวิจัยฯ และคุณสยาม  บัวระภา นักวิจัยฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม ในโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับตัวแทนกลไกระดับจังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ณ โรงเรียนคำสายทองวิทยา อ.เมือง  จ.มุกดาหาร