ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น (คจ.สจ.) ครั้งที่ 1


วันที่ประกาศกิจกรรม : 30/05/2557 จำนวนครั้งที่อ่าน (515)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ในฐานะทีมเลขานุการกิจ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สจ.) ครั้งที่ 1 มีวาระที่น่าสนใจที่ได้ข้อสรุปคือ การเลือกประธาน คจ.สจ. คนใหม่ ซึ่งได้แก่ อ.องอาจ วีรภัทรสกุล จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ภาคประชาชน และรองประธานทั้งสองท่านคือ 1) ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล จากคณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาการ 2) อ.ดร.อาคม อึ่งพวง จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ภาครัฐ
---ส่วนประเด็นที่พัฒนาสู่การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดนั้น ทุกประเด็นที่นำเสนอ ได้แก่ ประเด็นสุขภาวะคนพิการ อาหารปลอดภัย เหล้าบุหรี่ และการส่งเสริมการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ แต่ละประเด็นล้วนมีความสำคัญ และกลุ่มที่นำเสนอมีความตั้งใจที่อยากผลักดันให้เกิดขึ้น จึงเห็นร่วมกันว่าให้รับทั้ง 4 ประเด็นและร่วมกันผลักดันต่อไป
---บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดี พร้อมด้วยกัลยาณมิตรที่มีต่อกัน อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของขบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น