ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น


วันที่ประกาศกิจกรรม : 28/04/2557 จำนวนครั้งที่อ่าน (486)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 25 เมษายน 2557 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้ประสานงานหลัก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น เพื่อหาประเด็นสุขภาพระดับพื้นที่ โดยมีตัวแทนจากแต่ละประเด็น ประกอบด้วย อาหารปลอดภัย บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เพศศึกษาในวัยเรียน และสุขภาวะคนพิการ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลเพื่อคัดเลือกเป็นประเด็นสุขภาพระดับพื้นที่ในลำดับต่อไป โดยมีภาคีเครือข่ายคณะทำงานแต่ละประเด็นทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมขวัญมอ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น