ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีคนเห็นคนระดับภูมิภาค


วันที่ประกาศกิจกรรม : 17/02/2557 จำนวนครั้งที่อ่าน (739)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 คุณพรเพ็ญ โสมาบุตร และคุณสยาม บัวระภา นักวิจัยประจำกลุ่มวิจัยฯ ได้เข้าร่วมเวทีสานพลังแกนนำควบคุมปัจจัยเสี่ยงระดับภูมิภาค จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม มี น.สพ.ปกรณ์ สุวรรณประภา เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นการสานพลังของแกนนำควบคุมปัจจัยเสี่ยงจำนวน 3 เครือข่ายหลักได้มาประสานเป็นเครือข่ายกัน ได้แก่ แกนนำควบคุมยาสูบ แกนนำควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แกนนำควบคุมยาเสพติด มีตัวแทนจาก 6 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น