ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :โครงการสัมมนา เรื่องการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของเมือง


วันที่ประกาศกิจกรรม : 06/02/2557 จำนวนครั้งที่อ่าน (519)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 29 มกราคม 2557 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง  การศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของเมือง  โดยมีการนำเสนอสถานการณ์ความเปราะบางของชุมชนที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ผศ.ยรรยงค์ อินท์ม่วง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ การบรรยาย เรื่อง "การขยายตัวของเมืองอุดรธานี" "Regional Rapid Growth in Cities and Urbanization in Thailand" โดย คุณธนดร พุทธรักษ์  มีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น