ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การอบรม A Special Lecture on How to Write Better Academic Paper and Get Published.


วันที่ประกาศกิจกรรม : 24/01/2557 จำนวนครั้งที่อ่าน (527)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 22 - 23 มกราคม 2557 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักสูตรพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรม A Special Lecture on “How to Write Better Academic Paper and Get Published”  โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Alex Kaufman มาเป็นวิทยากรในการอบรม มีนักวิจัยและนักศึกษาหลักสูตรพัฒนศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น