ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ขอเชิญร่วมเวทีเรียนรู้สาธารณะ (Public Lecture) ?ลงข่วง? ครั้งที่ 1


วันที่ประกาศกิจกรรม : 20/12/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (529)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ขอเชิญร่วม

เวทีเรียนรู้สาธารณะ (Public Lecture) “ลงข่วงครั้งที่ 1

หัวข้อ: “การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ขององค์กรภาคประชาสังคม”

 

ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00.น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารHS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น