ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างข้อเสนอนโยบาย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6


วันที่ประกาศกิจกรรม : 12/12/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (506)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะทีมประสานงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างข้อเสนอนโยบายที่กำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 และคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 6  ในการนี้ อ.ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก มาบรรยายและให้ข้อเสนอแนะในเวทีดังกล่าว โดยมีภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วม  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น