ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ "จังหวัดอุดรธานีปลอดบุหรี่"


วันที่ประกาศกิจกรรม : 19/11/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (499)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 คุณคณิน  เชื้อดวงผุย  ผู้จัดการกลุ่มวิจัยฯ และคุณสยาม  บัวระภา  นักวิจัยฯ  ได้เดินทางไปร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ "จังหวัดอุดรธานีปลอดบุหรี่" โดย นพ.สมิต  ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มาเป็นประธานในการประชุม มีตัวแทนอำเภอนำร่อง 6 แห่ง ประกอบด้วย อ.เมือง อ.กุมภวาปี  อ.หนองวัวซอ อ.กุดจับ  อ.พิบูลย์รักษ์  อ.ทุ่งฝน  เข้ารับฟังและหารือ ณ ห้องประชุม ลาวเสี่ยงเทียน  โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง  จ.อุดรธานี