ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบฯ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 31/10/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (500)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 29 ตุลาคม 2556 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงและกำกับติดตาม 4 จังหวัด ได้จัดการประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการประชุมจังหวัดปลอดบุหรี่ระยะที่ 2 ณ โรงแรมลาวิลล่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบไปด้วย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวลำภู และประชุมจังหวัดปลอดบุหรี่ระยะที่ 2 ประกอบไปด้วย สกลนคร อุดรธานี และนครราชสีมา  โดยมี รศ.ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง ผอ.กลุ่มวิจัยฯ กล่าวต้อนรับและให้ข้อเสนอแนะ  ในการนี้ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะด้วย