ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :พิธีเปิดตัวศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์


วันที่ประกาศกิจกรรม : 24/10/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (518)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 8 ตุลาคม 2556  ศูนย์ประชาสังคมและจัดการองค์กรสาธารณประโยชน์  ได้จัดงานเปิดตัวศูนย์อย่างเป็นทางการ  โดยมี ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง "พลวัตเศรษฐกิจ - สังคมไทยปัจจุบัน" หลังจากนั้นมีการแถลงข่าวการเปิดตัวศูนย์ฯ โดย รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ รศ.ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง  ผอ.ศูนย์ฯ  ในครั้งนี้มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก