ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย (ร่าง1) ที่กำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6


วันที่ประกาศกิจกรรม : 21/10/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (512)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2556  คุณคณิน เชื้อดวงผุย  ผู้จัดการกลุ่มวิจัยฯ และคุณสยาม  บัวระภา นักวิจัยกลุ่มวิจัยฯ ในฐานะตัวแทนระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย (ร่าง1) ที่กำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นการให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมติ และจัดเตรียมตัวแทนเข้าร่วมสมัชชาชาติ ครั้งที่ 6  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  โดยมีตัวแทนจากภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  กรุงเทพมหานคร