ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การอบรมการสื่อสารและการเผยแพร่


วันที่ประกาศกิจกรรม : 30/09/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (568)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 25-27 กันยายน 2556 คุณสุธิดา  ดวงเนตร และคุณสยาม บัวระภา  นักวิจัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบมการสื่อสารและการเผยแพร่ จัดโดยโครงการสะพาน ร่วมกับ บ.โกบอล ทาเลนต์ โดยมีภาคีจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นและอุบลราชธานีประมาณ 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมโฆษะ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น