ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีการสร้างวิทยากรชุมชน


วันที่ประกาศกิจกรรม : 30/09/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (525)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 24 กันยายน 2556  คุณคณิน เชื้อดวงผุย  ผู้จัดการกลุ่มวิจัยฯ  คุณวีระยุทธ  โพธิ์ถาวรและคุณสยาม  บัวระภา  นักวิจัยประจำกลุ่มวิจัย  ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมเวทีการสร้างวิทยากรชุมชน  ซึ่งจัดโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนขมิ้น  อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู  โดยมีผู้นำชุมชนในเขตตำบลโนนขมิ้นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น  อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู