ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ประกาศผลการคัดเลือกการประกวด LOGO CONTEST


วันที่ประกาศกิจกรรม : 23/09/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (856)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

อ้างอิงจากประกาศศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ เรื่อง “ประกาศผลการประกวด LOGO CONTEST”  ฉบับลงประกาศ วันจันทร์ที่  16  กันยายน  2556  ที่ผ่านมานั้น ทางศูนย์ฯ ขอประกาศผลการคัดเลือกการประกวด LOGO Contest  “ ใหม่ ”  โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ   ได้แก่  คุณเรืองวิทย์  ภู่ธราภรณ์  รางวัลรองชนะเลิศลำดับ ที่ 1 ได้แก่ คุณกิตติบดี  บัวหลวงงาม  และรางวัลรองชนะเลิศลำดับ ที่ 2  ได้แก่ คุณธากาณฑ์  วังชัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้