ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ประกาศยกเลิกการผลการคัดเลือกการประกวด LOGO CONTEST


วันที่ประกาศกิจกรรม : 16/09/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (528)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เนื่องจากมีการร้องเรียนผลการประกวด LOGO CONTEST ระหว่างวันที่ 15 - 30 กันยายน 2556  โดยพบว่า LOGO ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้น ไม่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศของการส่งผลงานเข้าประกวด  ที่ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน  ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (CSNM) จึงขอยกเลิกผลการประกวด  LOGO CONTEST ตามประกาศ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ โดย ถือว่า การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดไม่ว่าในกรณีใดๆ


    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก