ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21


วันที่ประกาศกิจกรรม : 03/09/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (566)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2556  รศ.ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง ผอ.กลุ่มวิจัยฯ และคุณคณิน เชื้อดวงผุย  ผู้จัดการกลุ่มวิจัยฯ ได้นำเสนอโปสต์และเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 (The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion 2013) ซึ่งจะจัดขึ้น ที่ศูนย์ประชุมพีช พัทยา จ.ชลบุรี โดย สสส. ร่วมกับ เมืองพัทยา และอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพร่วม