ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุม การประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้หน่วยงานระดับจังหวัด


วันที่ประกาศกิจกรรม : 02/09/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (488)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 2 กันยายน 2556 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างอย่างยั่งยืน โดยโครงการสร้างสำนึกพลเมืองเพื่อเสริมสรา้งประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น ได้จัดการประชุม การประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้หน่วยงานระดับจังหวัด โดยมี รศ.ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง ผอ.กลุ่มวิจัยฯ เป็นประธานในการประชุม และรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ณ ห้องมงกุฏทับทิม โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น