ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการศูนย์ประชาสังคมและการจัดการไม่แสวงกำไร


วันที่ประกาศกิจกรรม : 14/08/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (1055)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ขอเชิญชวน นักศึกษา และ ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo contest) และหัวจดหมาย สำหรับโครงการศูนย์ประชาสังคมและการจัดการไม่แสวงกำไร เพื่อสื่อถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนถ่ายทอดความเป็นองค์กรที่ไม่แสวงกำไร โดยมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ทันสมัย สามารถนำมาใช้งานได้จริง เพื่อชิงรางวัลรวมทั้งสิ้น 18,000 บาท  ตามรายละเอียดที่แนบ