ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรประจำสำนักงานโครงการศูนย์ประชาสังคมและจัดการโดยไม่แสวงกำไร


วันที่ประกาศกิจกรรม : 24/07/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (539)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ด้วยกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการสะพาน มีความประสงค์จะรับบุคลากรประจำสำนักงานโครงการศูนย์ประชาสังคมและจัดการโดยไม่แสวงกำไร จำนวน 4 ตำแหน่ง  ซึ่งได้ดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้


    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก