ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) สำนักงานโครงการศูนย์ประชาสังคมและจัดการโดยไม่แสวงกำไร


วันที่ประกาศกิจกรรม : 18/07/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (566)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ด้วยกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้โครงการสะพาน มีความประสงค์จะประกวดราคาครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) สำนักงานโครงการศูนย์ประชาสังคมและจัดการโดยไม่แสวงกำไร จำนวน 15 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้


    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก