ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ประกาศ TOR การจัดหาครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) สำนักงานโครงการศูนย์ประชาสังคมและจัดการโดยไม่แสวงกำไร


วันที่ประกาศกิจกรรม : 18/07/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (522)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เพื่อให้การดำเนินงานของบุคลากรในองค์กรมีความสะดวกรวดเร็วและเหมาะสมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกลุ่มวิจัยฯ จึงต้องจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (เฟอร์นิเจอร์) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก