ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การสัมมนาทิศทางและประเด็นการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีสาน


วันที่ประกาศกิจกรรม : 11/07/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (821)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง ทิศทางและประเด็นการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีสาน โดยมีภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง ผอ.กลุ่มวิจัยฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และมีการนำเสนอสถานการณ์ ผลศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งท้าทายและโจทย์วิจัย โดย ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง กรรมการกลุ่มวิจัยฯ คุณรัฐพล พิทักษ์เทพสมบัติ ผู้จัดการโครงการ WWF-Coca Cola Porject และ ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย