ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ประกาศ TOR การจัดหาคุรุภัณฑ์สำนักงานโครงการศูนย์ประชาสังคมและจัดการโดยไม่แสวงกำไร


วันที่ประกาศกิจกรรม : 17/06/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (549)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เพื่อให้การดำเนินงานของบุคลากรในองค์กรมีความสะดวกรวดเร็วและเหมาะสมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกลุ่มวิจัยฯ จึงต้องจัดหาคุรุภัณฑ์เพิ่มเติม ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก