ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ผลการคัดเลือกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานโครงการศูนย์ประชาสังคมและจัดการโดยไม่แสวงกำไร


วันที่ประกาศกิจกรรม : 14/06/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (533)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ตามที่กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการสะพาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานโครงการศูนย์ประชาสังคมและจัดการโดยไม่แสวงกำไร   ซึ่งคณะกรรมการการประกวดราคาได้พิจารณาคัดเลือกให้ผู้รับเหมาในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคจี เซอร์วิส เป็นผู้ชนะการประมูล (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) และขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อรับทราบเงื่อนไข และรายละเอียดภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 11.30 น. ณ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาคาร HS.03 ชั้น 5 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก