ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :กิจกรรมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556


วันที่ประกาศกิจกรรม : 03/06/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (582)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ขอนแก่นปลอดบุหรี่ อยู่ดีมีสุข เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556" ณ บริเวณถนนคนเดิน สวนรัชดานุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ในการนี้คุณคณิน  เชื้อดวงผุย  ผู้จัดการกลุ่มวิจัยฯ เข้ารับเกียรติบัตร จากนายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น