ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความมั่นคงของระบบนิเวศเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 3


วันที่ประกาศกิจกรรม : 30/05/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (574)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คุณอนุวัฒน์ พลทิพย์ นักวิจัยประจำกลุ่มฯ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยฯ ให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความมั่นคงของระบบนิเวศเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ASEAN ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน (ศูนย์มีชัย-บ้านไผ่) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะทำงานโครงการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าหรือผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคประชาสังคม ประชาชนและเครือข่ายที่สนใจในเขตอำเภอบ้านแฮตและอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมกว่า 60 คน นอกจากการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตามวาระต่าง ๆ แล้ว ยังมีการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านชีกกค้อ และกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด บ้านโคกสำราญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วย