ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมวางแผนการทำงานและการสร้างทีม (Work Plan/ Team Formation)


วันที่ประกาศกิจกรรม : 17/05/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (614)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโครงการสร้างสำนึกพลเมืองเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น  ได้จัดการประชุมวางแผนการทำงานและการสร้างทีม (Work Plan/ Team Formation) โดยมีคณะทำงานโครงการเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 3300 อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น