ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมเชิงปฏิบัติการ?ประเมินเสริมพลังเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบปลอดบุหรี่"


วันที่ประกาศกิจกรรม : 17/05/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (596)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยโครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงขอนแก่นและติดตาม รกำกับ 4 จังหวัด ร่วมกับโครงการรวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่ สู่ขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุข ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ประเมินเสริมพลังเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบปลอดบุหรี่" เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกลไกการขับเคลื่อนควบคุมการบริโภคยาสูบระดับอำเภอ และระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินสถานการณ์การบริโภคยาสูบในระดับพื้นที่ รวมทั้งวางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปลอดบุหรี่ เพื่อที่โครงการฯ จะได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จ โดยมีเครื่อข่ายคณะทำงานพื้นที่ต้นแบบจากอำเภอเมืองขอนแก่น  อำเภอบ้านแฮด  อำเภอบ้านฝาง และอำเภอเขาสวนกวาง ณ ห้องประชุมอัพทาวน์  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น