ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :สืบสานประเพณีสงกรานต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


วันที่ประกาศกิจกรรม : 09/04/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (802)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 9 เมษายน 2556 คุณฤทัยรัตน์ สุพะนานัย คุณสุธาสินี ปรีดาสา คุณสยาม บัวระภา คุณอุษณีษ์ ไชยวิเศษ และ คุณสุภาวดี ภัทรประภาศิริ นักวิจัยกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีการรดน้ำขอพร จากผู้อาวุโส ตามแบบประเพณีไทย ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา