ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :Esaan Development Fair "กลับบ้านเฮา ฮักรออยู่"


วันที่ประกาศกิจกรรม : 18/02/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (963)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ไปร่วมกิจกรรม Esaan Development Fair "กลับบ้านเฮา ฮักรออยู่" มีการจัดแสดงนิทรรศการของกลุ่มวิจัยอีกด้วย ในการนี้ รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยฯ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ ร่วมสรรค์สร้างอนาคตอีสาน ภายใต้หัวข้องานเพื่อสังคมในยุคสมัยใหม่