ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีประเมินเสริมพลัง ไทเลยฮักกัน ไร้ควันบุหรี่


วันที่ประกาศกิจกรรม : 21/01/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (758)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 18 มกราคม 2556 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำโดย คุณคณิน เชื้อดวงผุย ผู้จัดการกลุ่มวิจัยฯ และคณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการ การประเมินเสริมพลังภายใน โครงการ ไทเลยฮักกันไร้ควันบุหรี่ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ อ.เมือง จ.เลย