ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต้นแบบจังหวัดขอนแก่น


วันที่ประกาศกิจกรรม : 19/11/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (802)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 คุณพัฒนพงษ์ ธงหาร นักวิจัยฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต้นแบบจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2555 ในการนี้พื้นที่โครงการของกลุ่มวิจัย คือ อบต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นอันดับที่ 1 พร้อมร่วมจัดนิทรรศการและเข้ารับการคัดเลือก ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมแก่นอินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น